Skip to main content
Nieuws

3. De invloed van COVID-19 op het aantal uitgevoerde heup- en knievervangingen.

De COVID-19-pandemie heeft een grote invloed op de gezondheidszorg. Alle electieve chirurgie is uitgesteld, om plaats te maken voor de zorg voor coronapatiënten. Om in kaart te brengen welke invloed de coronacrisis heeft op het aantal uitgevoerde heup- en knievervangingen, is er online onderzoek gedaan onder orthopeden in heel Europa. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu gepresenteerd in een artikel.

Nanne Kort werkte mee aan dit onderzoek, en nam het als basis om een discussie te openen: wanneer en onder welke voorwaarden is het verantwoord om electieve heup- en knievervangingen te hervatten?

Het volledige artikel is hier te lezen.