Skip to main content
Nieuws

Publicatie over Covid-19

De COVID-19-pandemie legde wereldwijd de electieve heup- en knievervangingschirurgie stil. Heup- en knievervanging vallen weliswaar onder de electieve chirurgie, maar zowel de impact op de gezondheid van de cliënt als de economische impact van deze operaties is enorm. Het is daarom zaak de operaties zo snel als verantwoord en mogelijk is te hervatten.

Bij het hervatten van deze ingrepen ten tijde van de coronapandemie moeten er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Wanneer is opereren weer verantwoord? Hoe garandeer je de veiligheid voor zorgprofessional én cliënt? Hoe ga je om met een mogelijk beperktere beschikbaarheid van operatiekamers, zorgfaciliteiten en zorgprofessionals? Wie komt er als eerste in aanmerking voor een operatie? Hoe wegen de risico’s van een operatie op tegen de klachten die de cliënt heeft? Hoe bespreek je dit met een cliënt, en hoe draag je zorg voor informed consent?

Hierbij moet ook het perspectief van de cliënt in het oog worden gehouden. Wat is er nodig om de patiënt te helpen een zorgvuldige afweging te maken als hij kiest voor opereren of uitstel? Welke afwegingen moet hij maken, en welke rol speelt het thuisfront daarin?

Een groep orthopedisch chirurgen van over de hele wereld, met Nanne Kort als initiatiefnemer, boog zich over de vraag: Wanneer en op welke manier is het hervatten van electieve heup- en knievervanging mogelijk? Hun bevindingen publiceerden zij in dit artikel: