Skip to main content

Visie, missie en strategie

Visie

Geneeskunde is geen eenheidsworst. We zijn te veel gaan leunen op vaste protocollen en gewoontes, alles om de efficiëntie te bevorderen.

Efficiëntie is waardevol als hij in dienst van de cliënt staat. In alle andere gevallen is een cliënt meer gebaat bij een persoonlijke aanpak. Hij moet deel zijn van zijn eigen zorg. Daarvoor moet hij de middelen in handen krijgen om goed geïnformeerd mee te kunnen beslissen over zijn eigen behandeling.

De behandeling moet geoptimaliseerd zijn in het belang van een zo voorspoedig en comfortabel mogelijke genezing. Technologie en het inzetten van de nieuwste kennis kunnen een verrijking zijn. Daarbij moet steeds weer worden overwogen of deze in dienst staan van de cliënt.

Missie

Mijn missie is optimale zorg bieden. Optimale zorg is zorg waarbij de mens achter de klacht centraal staat. Daarbij erkennen we en gaan we ervan uit dat ieder mens uniek is, en dus unieke zorgbehoeften heeft.

We moeten terug naar medemenselijkheid, de human touch.

Ik wil mensen aankijken tijdens het spreekuur. Niet naar een computerscherm staren.

Gepersonaliseerde zorg

Bij de zorg voor de cliënt moet steeds zijn toekomstwens centraal staan. Wat wil hij weer kunnen, wat wil hij bereiken? Is dit realistisch, en wat is er voor nodig? In goed overleg komen arts en cliënt samen tot een behandelplan.

Fast track

Fast track is een maximaal snelle en maximaal effectieve behandeling, waarbij de verschillende disciplines op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken. Minimaal invasieve operatietechnieken gecombineerd met efficiënte anesthesie en pijnbestrijding maken het mogelijk dat de cliënt nog op de dag van de operatie kan beginnen met revalideren.

Shared decision making

Een cliënt is betrokken bij zijn eigen zorg. Hij wordt zo voorgelicht dat hij volwaardig kan meebeslissen over alle facetten van zijn behandeling en revalidatie. De arts licht voor, de cliënt beslist.